You are here: Onderneming | News | Rekenkracht voor de digitale bouwplaats
Terug naar:

Rekenkracht voor de digitale bouwplaats

De »Q-tainer« van Rhomberg Sersa en Datwyler

Een klassieke container die als 5G- en wifi-bron fungeert en zo het fundament vormt voor een digitaal netwerk op bouwplaatsen: ziedaar het principe van de »Q-tainer«. Op dit moment testen Datwyler IT Infra, de Rhomberg Sersa Rail Group (RSRG) en hun dochter RKsafetec een eerste exemplaar in de praktijk.

Voor de testfase van de Q-tainer maken de ondernemingen gebruik van het grondstoffencenter Rheintal (Ressourcen-Center Rheintal, RCR) van de Rhomberg-groep. Dit terrein omvat een recyclecenter en een steengroeve en vormt de ideale omgeving. Hier worden ieder jaar honderdduizenden tonnen materiaal als zand en kiezelstenen verplaatst.

De testfase concentreert zich op een systeem dat het beheer van bouwplaatsen optimaliseert doordat het voortdurend data in realtime ophaalt en met elkaar in verbinding brengt. Het herkent onder andere automatisch welke routes bouwvoertuigen nemen en waar er gevaar op botsingen is, of ook of mensen ter plaatse de veiligheidsvoorschriften respecteren. Digitaal bouwplaatsbeheer kan ook worden gebruikt voor door kunstmatige intelligentie ondersteunde processen om actueel voorradig materiaal en gebruik ervan automatisch te inventariseren en te monitoren.

De implementatie van dat soort toepassingen vraagt om zeer veel rekenkracht, snelle responstijden en grote bandbreedtes in de dataoverdracht ter plaatse. Datwyler installeert de daarvoor benodigde oplossing in de Q-tainer: een mini-datacenter dat het verzamelen en analyseren van data op bouwplaatsen verzorgt – inclusief energievoorziening, koeling en monitoring- en managementsoftware.

Er wordt tegelijkertijd ook aan een tweede Q-tainer gewerkt voor een tunnelbouwplaats. De ervaringen uit het RCR worden daar verrijkt met andere toepassingsgevallen om het systeem continu uit te bouwen en al doende slimmer te maken.

Meer informatie vindt u in dit filmpje op YouTube en in het komende nummer van ons Panorama No. 2/2022.