You are here: Onderneming | News | Nieuw overzicht van installatie opties
Terug naar:

Nieuw overzicht van installatie opties

Speciale editie voor Tsjechië en Slowakije

Voor gebruikers van onze beveiligingskabels bestaat al jaren een twee pagina’s tellend productoverzicht dat een snel overzicht geeft van alle uitgebreide installatie opties. Na tests door FIRES hebben we nu een nieuwe editie gemaakt speciaal voor gebruikers in Tsjechië en Slowakije.

De functiebehoudkabels van Datwyler, die voldoen aan Euroklasse B2ca, zijn sinds kort geclassificeerd conform de STN 92 0205- en ČSN 73 0895-norm voor 45, 60 en 90 minuten.

Installatie in kabelklemmen van geclassificeerd standaardmateriaal is zonder meer mogelijk. Met bijpassende klemmen van Datwyler kunnen diverse voordelen – denk aan installatie in bundels en grotere bevestigingsafstanden – worden behaald. Voor installatie in beton en op metselwerk zijn montagevriendelijke, voor heel Europa goedgekeurde pluggen voor bevestiging beschikbaar. De kabels kunnen overigens ook conform de normen in kabelgoten en -ladders (Niedax-kabeltracés) worden gelegd.

Dankzij talloze systeemtests zijn B2ca-beveiligingskabels van Datwyler ook goedgekeurd conform DIN 4102-12 (E30/E60 en E90). Wat bundelingen en legafstanden betreft, kan dus aan alle wensen voldaan worden. Ook moffen en verdeeldozen zijn bij Datwyler DIN-goedgekeurd verkrijgbaar.

Installatieoverzicht > (PDF, in het Engels)
ČSN/STN-certificaten >