You are here: Onderneming | News | Klimaatbescherming bij Datwyler
Terug naar:

Klimaatbescherming bij Datwyler

Gáán voor meer duurzaamheid

SDG Flag Day 2023
Datwyler-fabriek in Taicang, China

Eind september werd wereldwijd de vlag gehesen voor duurzame onwikkelingsdoelen. Ook Datwyler IT Infra deed mee en ondersteunde op die dag in heel Europa de Sustainable Development Goals (SDG). Als lid van het Global Compact-initiatief van de Verenigde Naties vraagt Datwyler graag aandacht voor de 17 duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN en draagt daaraan zelf extra geëngageerd bij.

Datwyler wil ergens voor staan
Met diverse plaatselijke acties hebben de Europese Datwyler-teams laten zien dat het bedrijf deel wil uitmaken van deze internationale campagne. De Zwitserse vestiging in Altdorf werd bezocht door een groep vijfdeklassers. Zij kregen te horen welke maatregelen Datwyler treft om het milieu minder te belasten en hoe het bedrijf het zichzelf ten doel gestelde CO2-neutraal zijn in 2030 denkt te bewerkstelligen. Daarbij gaat het in de fabriek in Altdorf bijvoorbeeld om de focus op het gebruik van hernieuwbare energie, het recyclen van afval en ’s winters verwarmen met duurzame stadsverwarming. Tot slot kregen alle kinderen een bordspel met duurzaamheid als thema cadeau.

Onder het motto “speels leren” kregen ook de medewerkers van Datwyler en hun gezinnen in het Tsjechische Děčín een spel met informatie over de 17 duurzaamheidsdoelen. In Hattersheim kreeg het Duitse team bloemzaadjes mee naar huis, als kleine bijdrage aan meer biodiversiteit.

CO2-neutraal in 2030
Datwyler IT Infra wil in 2030 helemaal klimaatneutraal zijn. De nadruk ligt daarbij op de reductie van Scope 1- en Scope 2-emissies. Dat houdt in dat het bedrijf de rechtstreekse uitstoot van zelf verbruikte fossiele brandstoffen wil reduceren (Scope 1). Bovendien wil men de uitstoot van indirecte emissies van bij leveranciers ingekochte energie verminderen (Scope 2).

Schone energie door fotovoltaïsche installaties
Dankzij een lange lijst van maatregelen heeft Datwyler de CO2-uitstoot in de afgelopen vier jaar al met meer dan 30 procent weten te verlagen. En niet alleen in het Zwitserse Altdorf! Ook de fabriek in het Chinese Taicang – om nog maar eens een voorbeeld te noemen – levert een belangrijke bijdrage aan dit klimaatdoel. Eind 2020 werden op het fabrieksdak in China zonnepanelen met een totaaloppervlak van 19.400 vierkante meter in gebruik genomen. De installatie heeft een totaalvermogen van 1200 kW en gaat meer dan 15 jaar mee.

De eerste resultaten mogen gezien worden: De energiecentrale heeft tot op heden al 3,6 miljoen kWh aan schone energie opgewekt. Deze werd benut door de fabriek en alle opgewekte stroom die meer was dan intern benodigd werd geleverd aan het nationale net. Daarmee werd uitstoot met ongeveer 900 ton CO2 jaarlijks aanzienlijk gereduceerd. Had men deze hoeveelheid CO2 willen “opslaan” en dus uit de atmosfeer willen houden, was anders 150 hectare aan bos nodig geweest.

Voor de komende jaren zijn verdere belangrijke investeringen gepland. Het klimaatdoel dat Datwyler zich heeft gesteld, de uitstoot van broeikasgassen in 2030 teruggebracht tot nul, komt daarmee een heel stuk dichterbij.