You are here: Onderneming | News | Het potentieel van SPE
Terug naar:

Het potentieel van SPE

Single Pair Ethernet is een groeimarkt – in de fabrieksautomatisering en in de gebouweninfrastructuur

Alleen al in de fabrieksautomatisering worden in 2030 al 50 miljoen SPE-knooppunten verwacht

SPE – ethernet over één enkel paar – is een opwindende, nieuwe standaard voor intelligente netwerkcommunicatie. Met deze technologie wordt continue overdracht van data via ethernet mogelijk over slechts een enkel geleiderpaar. De ontwikkeling van SPE is ontstaan in de automobielbranche. Daar is de trend naar steeds maar kleinere, hoogpresterende apparaten en verbindingstechnieken duidelijk zichtbaar, bijvoorbeeld bij toekomsttechnologieën als autonoom rijden. In een auto kan SPE de complexiteit van bekabeling reduceren en de betrouwbaarheid van de communicatie in vergelijking met bus-systemen aanzienlijk vergroten.

SPE is echter ook zeer geschikt voor toepassingen in de machine- en installatiebouw, in de procestechniek en voor de gebouweninfrastructuur. Met SPE kunnen veldapparatuur, sensoren en actoren immers gemakkelijk met de bestaande ethernet-omgeving op bedrijfsniveau, dus een consistente IP-infrastructuur, worden gekoppeld. En dat zonder de noodzaak van extra gateways en interfaces naar andere protocollen en eigen propriëtaire bus-systemen.

Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat vele marktonderzoekers deze technologie veel groeipotentieel toedichten – niet alleen in de automobielindustrie, maar ook in andere branches. Volgens een onderzoek van The Insight Partners groeit de globale SPE-markt tot 2028 naar een waarde van 3,6 miljard USD. Motor van die groei zijn volgens de analisten allerlei zaken die om snelle communicatie vragen en zo weinig mogelijk uitvaltijd, zoals onder andere de industriële automatisering, IoT-gerelateerde toepassingen, de invoering van industriële robots en de trend naar bewaking in realtime.

Alleen al in de fabrieksautomatisering worden in 2030 al 50 miljoen SPE-knooppunten verwacht (zie afbeelding). Automatisering van gebouwen zal zeker ook een belangrijk toepassingsgebied zijn. Want, zoals gezegd: Met SPE wordt het mogelijk op dit moment nog zeer diverse verbindingen en overdrachtsprotocollen tot een uniforme IP-gebaseerde wijze van communiceren samen te brengen.

Om onze steden milieuvriendelijker en duurzamer vorm te geven, moeten energieverbruik en verkeersstromen worden bewaakt en geoptimaliseerd. Daarbij worden stroomsensoren (lucht, gas, water) en camera’s en aanwezigheidssensoren ingezet. Om deze sensoren met elkaar te verbinden, is een betrouwbare, degelijke en krachtige infrastructuur vereist. Ook in wind- en zonne-energieparken moeten verschillende sensoren, apparaten en besturingen met elkaar worden verbonden over aanzienlijke afstanden. Het aantal deelnemers aan communicatie via Single Pair Ethernet zal aanzienlijk toenemen in de “slimme steden” van morgen.

Volgens een rapport van de 650 Group zal de markt voor Single Pair Ethernet tegen het einde van dit decennium wereldwijd 500 miljoen poorten aantikken. “Al tientallen jaren discussieert een combinatie van leiders in de branche, IT- en netwerkaanbieders de convergentie van IT en Operational Technology (OT), inclusief gebouwenautomatisering en productie. Nu is de markt er klaar voor om IT-apparatuur en industriële onderdelen via ethernet met elkaar te koppelen en daardoor zullen miljoenen extra apparaten met het netwerk worden verbonden”, aldus Alan Weckel, grondlegger en technologie-analist van de 650 Group.

Als lid van de SPE System Alliance beschouwt Datwyler IT Infra zichzelf als een drijvende kracht achter de SPE-standaardisering. Datwyler legt zijn zwaartepunt daarbij op oplossingen en services op het gebied van de slimme gebouwen. Eén van onze kernvaardigheden is de ontwikkeling en fabricage van kwalitatief hoogwaardige, koperen ethernet-datakabels. Datwyler bereidt ook modules en connectoren voor om complete oplossingen, van paneel tot contactdoos, voor de bekabeling en automatisering van gebouwen te kunnen aanbieden. Deze zullen met de datacontactdozen en 19-inch-panelen van Datwyler gecombineerd kunnen worden. Daarbij zal bij Datwyler ook een SPE-portfolio voor fabrieksautomatisering beschikbaar zijn. Meer informatie hierover vindt u in Panorama Nr. 2/2022 (vanaf pagina 26).